Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540209C 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7540209C
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90