Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540209C 17.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7540209C
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90