Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302N 21.75 A00

Mã ngành
7510302N
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00