Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302N 20.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302N
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90