Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202N 21.7 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202N
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90