Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202N 23.25 A00

Mã ngành
7510202N
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00