Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202N 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202N
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90