Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404C 22 V01, V02, V07, V09

Mã ngành
7210404C
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
V01, V02, V07, V09