Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thiết kế thời trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404C 21.75 V07, V09

Mã ngành
7210404C
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
V07, V09