Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kiến trúc nội thất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580103D 24.2 V03, V04, V05, V06

Mã ngành
7580103D
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
V03, V04, V05, V06