Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kiến trúc nội thất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580103D 22.5 V03, V04

Mã ngành
7580103D
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
V03, V04