Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7549002D 22 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7549002D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90