Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ nghệ gỗ và nội thất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7549002D 23.75 A00

Mã ngành
7549002D
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00