Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ may

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540209D 24 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7540209D
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90