Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480118D 25.8 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480118D
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90