Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480118D 24.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480118D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90