Thứ năm, 19/5/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480118D 26 A00

Mã ngành
7480118D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00