Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Hệ thống nhúng và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480118D 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480118D
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90