Thứ bảy, 22/6/2024
Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội

Marketing và Truyền thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7900102 21.55 D01, D09, D10, D96

Mã ngành
7900102
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
D01, D09, D10, D96