Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720603B 19 B00

Mã ngành
7720603B
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00