Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Phục hồi chức năng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720603A 19 A00

Mã ngành
7720603A
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00