Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602B 19 B00

Mã ngành
7720602B
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00