Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602A 19 A00

Mã ngành
7720602A
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00