Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601B 21.5 B00

Mã ngành
7720601B
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00