Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601A 21.5 A00

Mã ngành
7720601A
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00