Thứ bảy, 15/6/2024
Trường Quốc Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
QHQ06 22.75 A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97

Mã ngành
QHQ06
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D06, D96, D97