Thứ ba, 23/4/2024
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Luật thương mại quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
73800109 24.8 A00, A01, D01, D03, D78, D82

Mã ngành
73800109
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D03, D78, D82