Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP14 36.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP14
Điểm chuẩn
36.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07