Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế học tài chính (FE)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP13 26.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP13
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07