Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP12 27.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP12
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07