Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP12 27.55 A01, D01, D07

Mã ngành
EP12
Điểm chuẩn
27.55
Tổ hợp môn
A01, D01, D07