Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EP12 26.65 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
EP12
Điểm chuẩn
26.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07