Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Tài chính doanh nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CT3 27.9 A01, D01, D07

Mã ngành
CT3
Điểm chuẩn
27.9
Tổ hợp môn
A01, D01, D07