Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Tài chính công

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CT2 27.6 A01, D01, D07

Mã ngành
CT2
Điểm chuẩn
27.6
Tổ hợp môn
A01, D01, D07