Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Tài chính công

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CT2 26.55 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
CT2
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07