Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CT1 26.95 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
CT1
Điểm chuẩn
26.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07