Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CT1 27.05 A01, D01, D07

Mã ngành
CT1
Điểm chuẩn
27.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07