Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế TP HCM

Tài chính quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340206 26.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7340206
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07