Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Dệt - May

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TX1x 14.2 K01

DGTD

Mã ngành
TX1x
Điểm chuẩn
14.2
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD