Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Dệt - May

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TX1x 19.16 A19, A20

Mã ngành
TX1x
Điểm chuẩn
19.16
Tổ hợp môn
A19, A20