Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE-EPx 19 A19

Mã ngành
TE-EPx
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A19