Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE-E2x 22.5 A19

Mã ngành
TE-E2x
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A19