Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hàng không

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE3x 14.04 K01

DGTD

Mã ngành
TE3x
Điểm chuẩn
14.04
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD