Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hàng không

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE3x 22.5 A19

Mã ngành
TE3x
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A19