Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí động lực

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TE2x 21.06 A19

Mã ngành
TE2x
Điểm chuẩn
21.06
Tổ hợp môn
A19