Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PH2x 14 K01

DGTD

Mã ngành
PH2x
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD