Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PH2x 20 A19

Mã ngành
PH2x
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A19