Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PH1x 14.5 K01

DGTD

Mã ngành
PH1x
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD