Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
PH1x 21.5 A19

Mã ngành
PH1x
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A19