Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS-E3x 19.56 A19

Mã ngành
MS-E3x
Điểm chuẩn
19.56
Tổ hợp môn
A19