Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS-E3x 14.25 K01

DGTD

Mã ngành
MS-E3x
Điểm chuẩn
14.25
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD