Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MS1x 19.27 A19

Mã ngành
MS1x
Điểm chuẩn
19.27
Tổ hợp môn
A19