Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Toán - Tin

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MI1x 23.9 A19

Mã ngành
MI1x
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A19