Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Cơ khí - Chế tạo máy - Đh Griffith (Úc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-GUx 19 A19

Mã ngành
ME-GUx
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A19