Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-E1x 14.18 K01

DGTD

Mã ngành
ME-E1x
Điểm chuẩn
14.18
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD