Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME-E1x 22.6 A19

Mã ngành
ME-E1x
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A19