Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME2x 14.18 K01

DGTD

Mã ngành
ME2x
Điểm chuẩn
14.18
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD