Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ME1x 23.6 A19

Mã ngành
ME1x
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
A19