Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-VUWx 21.09 A19

Mã ngành
IT-VUWx
Điểm chuẩn
21.09
Tổ hợp môn
A19