Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-LTUx 22 A19

Mã ngành
IT-LTUx
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A19