Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-Epx 22.88 A19

Mã ngành
IT-Epx
Điểm chuẩn
22.88
Tổ hợp môn
A19