Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-Epx 16.26 K01

DGTD

Mã ngành
IT-Epx
Điểm chuẩn
16.26
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD