Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-EP 27.19 A00, A01, D29

Mã ngành
IT-EP
Điểm chuẩn
27.19
Tổ hợp môn
A00, A01, D29