Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E6x 18.39 K01

DGTD

Mã ngành
IT-E6x
Điểm chuẩn
18.39
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD