Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin (Việt - Nhật)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E6x 24.35 A19

Mã ngành
IT-E6x
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
A19