Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E10x 22.68 K01

DGTD

Mã ngành
IT-E10x
Điểm chuẩn
22.68
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD