Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
IT-E10x 25.28 A19

Mã ngành
IT-E10x
Điểm chuẩn
25.28
Tổ hợp môn
A19