Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
HE1x 19 A19

Mã ngành
HE1x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A19