Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EV1x 14.05 K01

DGTD

Mã ngành
EV1x
Điểm chuẩn
14.05
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD