Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EV1x 19 A20

Mã ngành
EV1x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A20