Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E9x 23.3 A19

Mã ngành
ET-E9x
Điểm chuẩn
23.3
Tổ hợp môn
A19