Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E5x 21.1 A19

Mã ngành
ET-E5x
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
A19