Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E5x 15.25 K01

DGTD

Mã ngành
ET-E5x
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD