Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử - Viên thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E4x 16.92 K01

DGTD

Mã ngành
ET-E4x
Điểm chuẩn
16.92
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD