Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện tử - Viên thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ET-E4x 22.5 A19

Mã ngành
ET-E4x
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A19