Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E14x 21.19 A19

Mã ngành
EM-E14x
Điểm chuẩn
21.19
Tổ hợp môn
A19