Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E14x 15.03 K01

DGTD

Mã ngành
EM-E14x
Điểm chuẩn
15.03
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD